63 ტრლ. $ – მსოფლიო ვალის ვიზუალიზაცია

მსოფლიოს ყველა ქვეყნის მიერ აღებულ ვალს თუ დავაჯამებთ 63 ტრილიონი $-ის ოდენობის თანხას მივიღებთ.

ქვეყნები ძირითადად სესხს იმ შემთხვევაში იღებენ, რათა მოკლევადიანი საბიუჯეტო დეფიციტები დაფარონ და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პროექტების დაფინანსება მოახდინონ. ამის მიუხევად, მთელ მსოფლიოში ქვეყნებმა აიტაცეს მუდმივი დეფიციტის იდეა, როგორც ნორმა. ზოგადად ვალების ზრდადი ტენდენცია და მათი დიდი ოდენობით დაგროვება გლობალურად ეკონომიკას არ აჯანსაღებს, უფრო პირიქით.

44658298_2556431954374765_4071781906033672192_n.jpg

“ვალის ცოცვის” ყველაზე კარგი მაგალითია აშშ – ქვეყანა, რომელიც 2001 წლის შემდეგ არ ასაჯაროვებს ინფორმაციას ბიუჯეტის პროფიციტის შესახებ. 2001 წელს აშშ-ის ფედერალური ვალი 6.9 ტრლნ. ამერიკულ დოლარს შეადგენდა (მშპ-ის 54%-ს). დღესდღეობით კი ამერიკელების ვალი 20 ტრლნ. ამერიკულ დოლარს უტოლდება, რაც აშშ-ის მშპ-ის 107%-ს შეადგენს და მსოფლიოს სუვერენული ვალის 31.8%-ს.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s